Training

‘Mijn grootste drijfveer als trainingsactrice is het acteren en/of spelmethodieken in te kunnen zetten om mensen te helpen (nieuwe) inzichten te krijgen voor het eigen gedrag en wat dat voor een effect kan hebben op de ander. Hierbij vind ik het belangrijk om te werken vanuit talenten en vaardigheden die de deelnemers al in huis hebben en van daaruit verder te ontwikkelen’

                                        

Positief leren is mijns inziens een prettige manier waarop ontwikkeling en uitbreiding van het repertoire op gang komen.

Heel belangrijk vind ik het bieden van een veilige sfeer waarin ik laagdrempelig ben voor de deelnemers, deze weten dat ik beïnvloedbaar ben en ze zich zodoende zo min mogelijk geremd voelen. Nieuw gedrag leer je door te doen. Eerst oefenen in een veilige omgeving waarin je kunt onderzoeken wat het effect is van je gedrag is heel waardevol.

Als trainingsacteur werk ik in (bedrijfs)trainingen en zet ik gedrag neer dat de deelnemer in de praktijk tegenkomt. Een veel voorkomende vorm is een rollenspel. Een 1-op-1 gesprek veelal naar aanleiding van een praktijk voorbeeld. In het hier en nu, het gesprek, komen we dingen tegen die we kunnen onderzoeken.

Heel belangrijk na een simulatie is de feedback. Ik maak gebruik maken van verschillende vormen van feedback. Een hele fijne methode is de interactieve feedback. Een methode die aansluit bij de vragen en behoeften van de deelnemer en waarbij je feedback in een gesprek in korte stukjes informatie geeft.

Werkvormen: Rollenspel, Carroussel, Hoefijzer, Rolwissel, Regiemodel, Bedrijfstheater, Energizers, Warming-up

Modellen: LSD, Communicatie niveaus, Roos van Leary, Belbin, RET, Transactionale Analyse, STAR, Kernkwadranten, ABCD agressie, Frustratie, DISC, Beinvloedingsstijlen, Slecht nieuws, Interactieve feedback, Assessment, Improvisatie, 4 G’s feedback

Werkveld: Training, Coaching, Mediation, E-learning, Games en Assessment

Branche: Bedrijfsleven, Uitzendbranche, Werving & Selectie, Industrtie, Retail, Onderwijs, (Financiele) Dienstverlening, Retail, ICT, Overheid en Zorg

Opdrachtgevers: ABNAMRO, Allianz, Arcadis, Brandweer, COD Vastgoed, E&Y Parthenon, GMB, Hogeschool van Rotterdam, Luchthaven Lelystad, KLM, Manpower, PPGM, Randstad, Rituals, UvA en vele andere prachtige opdrachtgevers

Bureaus:  De Federatie, ICM, BoertienVergouwenOverduin, Kessels & Smit,

Taal: Nederlands & Engels

Opleiding: WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven®, Basis en Vervolg Traininggsacteren Kapok, Lucas Borkel Acteursopleiding (voorheen Het Collectief)

Lid van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NvvT)