Trainingsacteren: wat een vak!

Acteren blijft voor mij altijd boeiend.

Alle facetten van acteren heb ik door de jaren heen mogen ervaren.

Dit jaar zal in het teken staan van trainingsacteren.

Wat valt daar verder nog in te ontdekken en te ontwikkelen?

Wat ga ik daar persoonlijk allemaal van opsteken?

Ik volg de 1-jarige WWLA opleiding ‘Trainingsacteren’ in Amsterdam

   Teamrollen Belbin, DAS Model, Kernkwadranten, Transactional

   Analyse, STAR, ABC gedrag, agressietraining, Roos van Leary &

   RET en Assessment

   Docenten:

Andre Witbreuk, Loes Wouterson, Paul Devilee (Kapok),

                   Lisette van Oosterhout (Kapok), Jeanne Bakker (Brain Bakery)